Mariusz Wolski

dyrektor Działu Trakcji KROMISS-BIS

Od 1 sierpnia br. Mariusz Wolski objął stanowisko dyrektora działu trakcji.
Wcześniej sprawował funkcję zastępcy dyrektora ds. energetyki.
Zadaniem Mariusza Wolskiego na nowym stanowisku jest rozwój tego
kierunku działalności firmy zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych,
udoskonalania dotychczasowych produktów i wprowadzania nowych rozwiązań
zgodnie z zapotrzebowaniem klientów. Nowo mianowany będzie kontynuował
zarządzanie działaniami firmy na rynku energetyki wysokich napięć do chwili
powołania swojego następcy. Do tego czasu pozostanie też wewnętrznym konsultantem
ds. energetyki krajowej.