Janusz Niedźwiecki

Janusz_Niedzwiecki
przewodniczący Rady Nadzorczej Apator SA

Prezes zarządu Apator SA w latach 1989-2013. Cieszył się dużym uznaniem wśród pracowników, klientów, dostawców, inwestorów, analityków oraz lokalnej społeczności. Obejmując stanowisko prezesa w 2000 roku posiadał jasną wizję rozwoju spółki. Sukcesem zakończyły się akwizycje, które wzmocniły Grupę Apator. W 2010 roku rozpoczęła się budowa nowoczesnego Zakładu w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, gdzie spółka przeniosła swoją działalność. Polityka prezesa sprawiła, że Apator należy do najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Europie Centralnej i Wschodniej.

Menadżer Roku Branży Elektrotechnicznej 2011 w kategorii Producent