Paweł Łojszczyk

prezes zarządu ABB Sp. z o.o.

Z dniem 1 września 2013 roku Mirosław Gryszka przestał pełnić obowiązki prezesa zarządu spółki oraz dyrektora krajowego ABB. Jego następcą jest Paweł Łojszczyk, związany z ABB od 1991 roku.

Paweł Łojszczyk był między innymi dyrektorem krajowym ABB w Kazachstanie, pełnił również funkcje kierownicze w biznesach automatyki i energetyki. Jednym z jego głównych zadań jest dalszy rozwój organizacji ABB w Polsce oraz utrzymanie tendencji wzrostowych w wielkości obrotów i zysków spółki.