Krzysztof Wieczorkowski

KWieczorkowski
prezes zarządu SONEL SA

Wizja i cele Krzysztofa Wieczorkowskiego sprawiły, że Sonel jest obecnie największym producentem przyrządów pomiarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Obecnie sieć sprzedaży budowana jest również w Azji. Rozwój marki dokonuje się także na polu produktowym. Po wprowadzeniu gamy urządzeń do pomiarów jakości energii elektrycznej i kamer termowizyjnych, spółka zamierza wejść na rynek fotowoltaiki tzn. produkcji paneli słonecznych.

Wyniki finansowe z ostatnich lat świadczą o stabilnym wzroście w dłuższym okresie. W zakresie sprzedaży 2012 rok należał do najlepszych w historii spółki.

Spółka realizuje program działań strategicznych opracowanych na lata 2012-2015 pod hasłem „Wszyscy wpływamy na sukces”. Ma ono uświadomić pracownikom, że na każdym etapie realizacji zadań cząstkowych, lepszą i efektywniejszą pracą można zbliżyć się do poprawy wyników finansowych.

Dzięki uzyskaniu dotacji Sonel poprawił poziom innowacyjności poprzez przeprowadzenie kompleksowych prac badawczo-rozwojowych w zakresie nowej generacji mierników do pomiarów elektrycznych i środowiskowych oraz wdrożenie wyników tych prac. W sumie zostało wdrożonych 20 linii produktowych obejmujących ok. 35 wyrobów. Rozpoczęty został kolejny program rozwojowy, w wyniku którego powstaną produkty nie występujące dotychczas w ofercie. Spółka wdraża w zarządzaniu projektami rozwojowymi metody i narzędzia sprzyjające wymianie pomysłów i informacji w zespołach lokalnych i rozproszonych.

Menadżer Roku Branży Elektrotechnicznej 2012 w kategorii Producent