Urządzenia Ex

   |    tekst redakcyjny    |    Przegląd urządzeń Ex - przykład (102 KB)

W strefach zagrożonych wybuchem mogą być instalowane tylko urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym (Ex) lub innym o odpowiednich parametrach, oznakowane zgodnie z certyfikatem. Na każdym z tych urządzeń powinny znajdować się: parametry przeciwwybuchowe, stopień ochrony IP, logo stacji badawczej oraz numer certyfikatu.

 

 

Przegląd urządzeń Ex ukazał się w nr 11.2013

 

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny