Lider rynku elektroenergetyki

   |    tekst redakcyjny    |    Prezentacja firmy ELEKTROBUDOWA z dodatku Elektrorama 2013 (225 KB)

ELEKTROBUDOWA SA jest liderem wśród polskich firm elektroenergetycznych.
Istnieje na rynku od 60 lat, brała udział w budowie niemal wszystkich elektrowni i elektrociepłowni w Polsce oraz wielu na świecie. Obecnie realizuje największy kontrakt w dziedzinie energetyki jądrowej, wykonując prace elektryczne na terenie Elektrowni Jądrowej Olkiluoto 3 w Finlandii.

ELEKTROBUDOWA SA świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe, realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz.

Spółka jest producentem urządzeń elektroenergetycznych rozdzielnic i aparatury rozdzielczej wysokich, średnich i niskich napięć oraz stacji i systemów elektroenergetycznych. Działa na terenie całej Polski, skupiając działalność w ponad piętnastu lokalizacjach. Realizuje prace w krajach UE, Europy Wschodniej oraz Arabii Saudyjskiej.

ELEKTROBUDOWA SA jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest jednym z członków organizacji Global Compact oraz wchodzi w skład spółek odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index. Zatrudnia ok. 2 tys. osób.

ELEKTROBUDOWA zajęła 3. miejsce w rankingu najlepszych firm elektrotechnicznych Elektrorama 2013, w kategorii Przychody.