Sławomir Mirek

dyrektor ds. handlu i marketingu Zakłady Kablowe BITNER

O rynku kablowym.

W roku bieżącym branża kablowa przeżywa trudny okres przejawiający się nie tylko znacznym (kilkunastoprocentowym) spadkiem sprzedaży, ale również – a może przede wszystkim – dalszym pogłębieniem erozji marży. W drugim półroczu nastąpiło niewielkie ożywienie w branży, lecz nadal jest to dalekie od oczekiwań, i trudno w tym ożywieniu upatrywać zapowiedzi zdecydowanej poprawy koniunktury.

Pomimo stosunkowo stabilnych cen surowców, nastąpiły znaczne obniżki cen finalnych na kable i przewody. Pomimo prognoz analityków, iż ożywienie gospodarcze przyjdzie w 2014 roku, my zachowujemy w tej kwestii raczej daleko posunięty sceptycyzm i liczymy raczej na odbicie branży nie wcześniej niż w II półroczu 2014, z założeniem, że raczej przesunie się to na 2015 rok (…)

Pełna wypowiedź w nr 1.2014

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny