Polityka cenowa będzie kontynuowana

   |    tekst redakcyjny    |   

Ponad 382,5 mln zł wyniosły przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej TIM w 2013 r., co
oznacza wzrost o 4,5% w stosunku do roku 2012. To przede wszystkim efekt nowej polityki
cenowej, wprowadzonej przez TIM SA w III kw. 2013 r.
Obroty TIM SA wyniosły w minionym roku niemal 352,7 mln zł i były wyższe o 3,1% od osiągniętych w 2012 r. Nowa polityka cenowa oznaczała włączenie się TIM SA do trwającej na rynku od 2012 r. wojny cenowej, co zaowocowało znacznymi wzrostami przychodów ze sprzedaży w II półroczu 2013 r.

W III kw. 2013 r. wzrost obrotów wyniósł 24%, a w IV kw. sięgnął niemal 11%. Niestety, uzyskane
wzrosty sprzedaży przy obniżonej marży procentowej nie spowodowały znacznego wzrostu marży
kwartalnej, co zaowocowało całoroczną stratą netto TIM SA w wysokości 6,2 mln zł (w Grupie
Kapitałowej TIM – 5,9 mln zł) i 8 mln zł straty z działalności operacyjnej (w GK TIM – 7,7 mln zł).
Sygnalizowany po wynikach za III kw. 2013 r. zamiar osiągnięcia w skali roku dodatniego wskaźnika
EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) udało się osiągnąć w przypadku całej Grupy
(48 tys. zł). W samym TIM SA EBITDA wyniósł -274 tys. zł.

– Polityka cenowa zapoczątkowana w III kwartale 2013 r. będzie kontynuowana w 2014 r., jednak – co już kilkukrotnie zaznaczaliśmy – z zachowaniem bezpieczeństwa – zapowiada Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA. – Wzrost sprzedaży nie jest dla nas celem samym w sobie, do osiągnięcia za wszelką cenę. Nasza oferta będzie konkurencyjna względem innych rynkowych graczy, jednak jest i będzie dostępna tylko dla klientów terminowo regulujących swoje zobowiązania – wyjaśnia Krzysztof Folta.

Rok 2013 był historyczny dla TIM SA z powodu uruchomienia internetowego Sklepu TIM (sklep.tim.pl), którego obroty dynamicznie rosną. Stale poszerzana jest oferta magazynowa (dostarczana do klienta w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia – w dni robocze) – obecnie liczy niemal 30.000 produktów. Dodatkowo pod koniec 2013 r. zintegrowano stany magazynowe TIM SA i ROTOPINO.PL SA, dzięki czemu klienci TIM SA zyskali dostęp do kilku tysięcy nowych produktów, głównie narzędzi ręcznych, elektronarzędzi oraz asortymentu „dom i ogród”.

Zarząd TIM SA pierwszych efektów uruchomienia Sklepu TIM, zauważalnych w wynikach
spółki, spodziewa się najwcześniej w III kw. 2014 r., a naprawdę wyraźnego wpływu – najszybciej w II
połowie 2015 r., a więc dwa lata po uruchomieniu e-sklepu.

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny