Grzegorz Oleś

prezes zarządu Luxima SA

Grzegorz Oleś został powołany na stanowisko prezesa zarządu Luxima SA. Poprzednio to stanowisko zajmowała Beata Majka, której powierzono funkcję wiceprezesa zarządu spółki. Jednak złożyła ona z ważnych powodów osobistych, rezygnację z tego stanowiska.

Grzegorz Oleś jest specjalistą w zakresie zarządzania ludźmi i czasem. 20-letnie doświadczenie w zakresie budowania zespołów sprzedażowych i przewodzenia nimi udokumentowane jest pracą w szwajcarskim koncernie Franke.

Powołanie nowego prezesa ma na celu umocnienie kompetencji sprzedażowo-marketingowych firmy LUXIMA S.A. Spółka, której oświetlenie instalowane jest w kompleksach hotelowo-biurowych i budynkach użyteczności na całym świecie od Austrii przez Emiraty Arabskich, Rosję aż po Singapur, stawia obecnie na budowę znajomości marki i asortymentu wśród polskich i europejskich odbiorców. To, co wyróżnia Luximę i pozwala budować przewagę konkurencyjną to fakt, że 100 procent oferowanego asortymentu obudów, produkowanego jest w siedzibie firmy w Ełku.