Beata Stelmach

prezes, dyrektor generalny GE na Polskę i Kraje Bałtyckie

4 listopada 2013 dołączyła do grupy General Electric rozpoczynając pracę na stanowisku prezesa i dyrektora generalnego GE na Polskę i Kraje Bałtyckie.

Od 1991 związana z instytucjami rynku kapitałowego. W latach 1991-1999 pracowała w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (m.in. jako dyrektor sekretariatu i rzecznik prasowy). Była też konsultantką Banku Światowego w projektach tworzenia regulacji giełdowych na rzecz rynków w Rosji i Ukrainie. Pełniła m.in. funkcję prezesa zarządu Warszawskiej Giełdy Towarowej (2000–2001), następnie w latach 2001-2005 wchodziła w skład władz Grupy Prokom Software. W latach 2005-2007 jako członek zarządu Intrum Justitia TFI S.A. tworzyła fundusz sekurytyzacyjny. Od 2008 do 2011 roku była partnerem i wiceprezesem MCI Management S.A. oraz prezesem MCI Capital TFI, zarządzającego funduszami PE/VC. Zasiadała też w radach nadzorczych różnych przedsiębiorstw (w tym Bioton S.A. i Travelplanet.pl S.A.). W latach 2006-2011 była prezesem Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i członkiem zarządu EuropeanIssuers. Od 2011 do 2013 roku pełniła funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Studia magisterskie ukończyła na Wydziale Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie SGH)w Warszawie. Jest również absolwentką studiów MBA w INSEAD oraz Uniwersytetu Calgary.