Biliona euro na modernizację energetyki

   |    tekst redakcyjny    |   

Redakcja Rynku Elektrycznego uczestniczyła w spotkaniu prasowym, zorganizowanym przez General Electric. Gospodarzami spotkania byli: Beata Stelmach, prezes i dyrektor generalny GE na Polskę, Agostino Renna, prezes i dyrektor GE Lighting Europa, Bliski Wschód i Afryka oraz Aneta Ciereszko, dyrektor biura GE Lighting na Polskę i Kraje Nadbałtyckie.

Głównym tematem była modernizacja infrastruktury energetycznej w Europie, która będzie wymagać inwestycji w wysokości 1 biliona euro. Kraje powinny skupić się na rozwijaniu nowych źródeł energii, budowie sieci, zwiększaniu udziału odnawialnych źródeł energii oraz podnoszeniu efektywności energetycznej, zarówno w obszarze produkcji, jak i zużycia energii.

Kraje europejskie, w tym Polska, stoją dziś przed tzw. energetycznym trylematem. Po pierwsze, jak zbudować gospodarkę niskoemisyjną odpowiadającą na rosnące potrzeby konsumentów energii. Po drugie, jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne. I wreszcie po trzecie, jak zapewnić dostawy energii po konkurencyjnych cenach.

– Polska produkuje zaledwie 57% konsumowanej przez siebie energii. Coraz większa zależność kraju od importu energii budzi duże obawy, Z importu pochodzi aż 85% ropy i ponad 65% gazu. Mamy też do czynienia z rosnącym zużyciem węgla, choć Polska poczyniła kroki na rzecz stworzenia gospodarki niskoemisyjnej – powiedziała Beata Stelmach, prezes GE w Polsce i krajach bałtyckich (…)

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny