Kopel przejmuje oddziały Ampli

   |    tekst redakcyjny    |   

W przedwstępnej umowie zawartej 27 czerwca 2014 r. Ampli SA zobowiązała się do sprzedaży spółce Hurtownie Elektryczne Kopel następujących składników majątku:

‒ zapasów magazynowych znajdujących się w hurtowniach Ampli S.A. w Tarnowie, Rzeszowie i Krośnie po cenach ewidencyjnych tych zapasów, z uwzględnieniem udzielonego przez Ampli rabatu w wysokości 25 proc., przy czym zapasy te mają zostać sprzedane według stanu na dzień zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży;

‒ środki trwałe oraz wyposażenie znajdujące się w hurtowniach Ampli S.A. w Tarnowie, Rzeszowie i Krośnie, wyszczególnione w załączniku do przedwstępnej umowy sprzedaży, za łączną cenę 500 000 zł netto;

‒ pakiet należących do Ampli S.A. udziałów w jej spółce zależnej tj.  Energo-Market Zet Sp. z o.o., który aktualnie wynosi 294 udziały, za cenę 5 027,93 zł za jeden udział (i odpowiednio 1 800 000 zł za 100 proc. udziałów).

Zapłata ceny za zapasy magazynowe ma nastąpić w 6 miesięcznych ratach, płatnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie zawarta przyrzeczona umowa sprzedaży zapasów, przy czym pierwsza z rat ma wynieść 18,6 proc. ceny zaś pozostałe 5 rat ma mieć równą wysokość.

Cena za wyposażenie i środki trwałe oraz pakiet udziałów Energo-Market Zet Sp. z o.o., nastąpi w 6 równych, miesięcznych ratach, płatnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie zawarta przyrzeczona umowa sprzedaży tych składników majątkowych Ampli S.A.

Więcej w nr 7-8.2014

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny