APANET wchodzi na giełdę

   |    tekst redakcyjny    |   

Grupa APANET, producent systemów automatyki i sterowania, specjalizujący się w inteligentnych systemach gospodarowania energią elektryczną, 17 lipca zadebiutuje na rynku NewConnect. Z emisji akcji poprzedzających debiut spółka pozyskała niemal 1,2 mln zł.

W pierwszej kolejności do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu trafi 180 000 akcji serii D, przy czym na debiucie notowane będą prawa do akcji serii D. W następnym kroku na NewConnect zostaną wprowadzone akcje serii C. Z emisji akcji serii C i D APANET S.A. pozyskał niemal 1,2 mln zł. Założyciele spółki, Piotr Leszczyński i Andrzej Lis, po zarejestrowaniu emisji serii D będą kontrolować łącznie 80 proc. kapitału.

– Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych jest potwierdzeniem słuszności obranego przez nas kierunku rozwoju. Wierzę, iż jako spółka publiczna będziemy jeszcze bardziej wiarygodni dla naszych kontrahentów, co przy wysokiej jakości oferowanych przez nas rozwiązań pozwoli nam na jeszcze dynamiczniejszy wzrost – powiedział Piotr Leszczyński, prezes Zarządu APANET.

Grupa APANET działa na rynku cleantech, w branży systemów sterowania i kontroli zużycia mediów. Firma jest jednym z największych producentem urządzeń działających w technologii LonWorks w środkowej Europie. Dostarcza gotowe, inteligentne  rozwiązania umożliwiające sterowanie oświetleniem: dróg, przestrzeni publicznych oraz obszarów przemysłowych. Oferta Grupy adresowana jest głównie do jednostek samorządu terytorialnego oraz podległych im instytucji, wykonawców inwestycji infrastrukturalnych i podmiotów prywatnych zarządzających sieciami oświetleniowymi.

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny