Piotr Szymczak

prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich

W dniach 6–7 czerwca br. w Szczecinie podczas XXXVI Walnego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Centrum Dydaktyczno-Badawczym Nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego wybrano nowe władze stowarzyszenia SEP. Prezesem SEP na kadencję 2014–2018 został dr inż. Piotr Szymczak (oddz. szczeciński SEP), który uzyskał 188 głosów, przeciw 29, wstrzymało się 11 osób. Głosowało 228 osób.

Piotr Szymczak jest długoletnim wykładowcą na Wydziale Elektrycznym w Zachodniopomorskim Technologicznym Uniwersytecie w Szczecinie.