Cezary Kaczmarek

prezes zarządu Kaczmarek Electric SA

Fundamentem rozwoju Kaczmarek Electric jest przedsiębiorczość i innowacyjność. Podstawowym przedmiotem działalności jest hurtowa i detaliczna sprzedaż artykułów elektrotechnicznych. Strategia rozwoju oparta jest przede wszystkim na:

‒ systematycznej i konsekwentnej rozbudowie sieci sprzedaży na terenie Polski (rok 2011 – 31 punktów sprzedaży, rok 2012 – 46, rok 2013 – 50, rok 2014 – 56);

‒ wprowadzaniu coraz wyższych, ujednoliconych standardów obsługi klienta, zarówno detalicznego jak i hurtowego;

‒ ustawicznej poprawie wewnętrznych procedur operacyjnych, w szczególności w obszarze zakupów i sprzedaży oraz optymalizacji procesów wsparcia.

Cezary Kaczmarek ukończył studia wyższe na Wydziale Elektrotechnicznym Politechniki Zielonogórskiej, na kierunku informatyka. Kompetencje w zakresie zarządzania i komunikacji zdobywał i doskonalił na specjalistycznych kursach Harvard Business School Publishing, które ukończył w 2007 i 2009 roku. Biznes prowadzi od 1997 roku.

Menadżer Roku Branży Elektrotechnicznej 2013 w kategorii Hurtownia

 

Fragment wypowiedzi Cezarego Kaczmarka

Od samego początku prowadzę firmę, stawiając sobie i współpracownikom wysokie wymagania. W naszej branży jest wiele przedsiębiorstw mających potencjał, wiedzę i fachowców. Czym się różnimy od konkurencji? Traktujemy klientów, dostawców i pracowników przyjaźnie.

Więcej w nr 1.2014

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny

 

Cezary Kaczmarek

prezes zarządu Kaczmarek Electric SA

Fundamentem rozwoju Kaczmarek Electric jest przedsiębiorczość i innowacyjność. Podstawowym przedmiotem działalności jest hurtowa i detaliczna sprzedaż artykułów elektrotechnicznych. Strategia rozwoju oparta jest przede wszystkim na:

‒ systematycznej i konsekwentnej rozbudowie sieci sprzedaży na terenie Polski (rok 2011 – 31 punktów sprzedaży, rok 2012 – 46, rok 2013 – 50, rok 2014 – 56);

‒ wprowadzaniu coraz wyższych, ujednoliconych standardów obsługi klienta, zarówno detalicznego jak i hurtowego;

‒ ustawicznej poprawie wewnętrznych procedur operacyjnych, w szczególności w obszarze zakupów i sprzedaży oraz optymalizacji procesów wsparcia.

Cezary Kaczmarek ukończył studia wyższe na Wydziale Elektrotechnicznym Politechniki Zielonogórskiej, na kierunku informatyka. Kompetencje w zakresie zarządzania i komunikacji zdobywał i doskonalił na specjalistycznych kursach Harvard Business School Publishing, które ukończył w 2007 i 2009 roku. Biznes prowadzi od 1997 roku.

Menadżer Roku Branży Elektrotechnicznej 2013 w kategorii Hurtownia

 

Fragment wypowiedzi Cezarego Kaczmarka

Od samego początku prowadzę firmę, stawiając sobie i współpracownikom wysokie wymagania. W naszej branży jest wiele przedsiębiorstw mających potencjał, wiedzę i fachowców. Czym się różnimy od konkurencji? Traktujemy klientów, dostawców i pracowników przyjaźnie.

Więcej w nr 1.2014

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny