Jacek Nowicki

dyrektor rozwoju biznesu ELEKTROBUDOWA SA

Dr Jacek Nowicki poprowadził wykład podczas 2. Forum Menadżerów Elektrotechniki. Tytuł wykładu:  Odpowiedź ELEKTROBUDOWY SA na wyzwania energetyki XXI wieku.

ELEKTROBUDOWA SA, będąc wiodącą polską firmą wykonawczą na obiektach energetycznych w obszarach generacji, transmisji i dystrybucji energii elektrycznej, jest dobrze przygotowana na wyzwania, jakie stawia rozwój tej dziedziny techniki w XXI wieku.

ELEKTROBUDOWA zaangażowana jest obecnie w większość nowych inwestycji w Polsce w energetyce generacyjnej. Jedną z najciekawszych prowadzonych obecnie budów jest Zakład Wytwarzania Tychy realizowany dla Taurona. Firma przygotowana jest do prac przy budowie elektrowni atomowej, co jest szczególnie ważne ze względu na plany budowy elektrowni EJ 1 przez PGE.  W obszarze transmisji energii elektrycznej firma rozszerzyła swoje kompetencje o budowę stacji i linii elektroenergetycznych do 400 kV włącznie.

W ostatnim czasie ELEKTROBUDOWA przystąpiła do produkcji nowoczesnych rozdzielnic w izolacji gazowej typu Optima 145. Najnowsza stacja RPZ-11 w Białymstoku, wyposażona w ten typ rozdzielnicy po stronie 110 kV, została przekazana do eksploatacji w połowie 2014 r.

Więcej o Forum

 

 

 

Jacek Nowicki

dyrektor rozwoju biznesu ELEKTROBUDOWA SA

Dr Jacek Nowicki poprowadził wykład podczas 2. Forum Menadżerów Elektrotechniki. Tytuł wykładu:  Odpowiedź ELEKTROBUDOWY SA na wyzwania energetyki XXI wieku.

ELEKTROBUDOWA SA, będąc wiodącą polską firmą wykonawczą na obiektach energetycznych w obszarach generacji, transmisji i dystrybucji energii elektrycznej, jest dobrze przygotowana na wyzwania, jakie stawia rozwój tej dziedziny techniki w XXI wieku.

ELEKTROBUDOWA zaangażowana jest obecnie w większość nowych inwestycji w Polsce w energetyce generacyjnej. Jedną z najciekawszych prowadzonych obecnie budów jest Zakład Wytwarzania Tychy realizowany dla Taurona. Firma przygotowana jest do prac przy budowie elektrowni atomowej, co jest szczególnie ważne ze względu na plany budowy elektrowni EJ 1 przez PGE.  W obszarze transmisji energii elektrycznej firma rozszerzyła swoje kompetencje o budowę stacji i linii elektroenergetycznych do 400 kV włącznie.

W ostatnim czasie ELEKTROBUDOWA przystąpiła do produkcji nowoczesnych rozdzielnic w izolacji gazowej typu Optima 145. Najnowsza stacja RPZ-11 w Białymstoku, wyposażona w ten typ rozdzielnicy po stronie 110 kV, została przekazana do eksploatacji w połowie 2014 r.

Więcej o Forum