Inwestycja w technologię LED przynosi rezultaty

   |    tekst redakcyjny    |   

Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej LUG S.A. po czterech kwartałach 2014 roku wzrósł o 123%, z 1,4 mln zł do 3,2 mln zł.

LUG S.A. od początku roku systematycznie powiększał relację zysków do roku 2013. Już po drugim kwartale poziom zysku netto z 2013 roku został wyrównany. Czwarty kwartał zakończył się przychodami na podobnym poziomie co analogiczny okres w roku 2013, natomiast cały rok przyniósł przychody ze sprzedaży o 11% większe. Na tak znaczny wzrost zysków wpłynęła przede wszystkim wyższa marża.

 

– Nasza strategia nie dawała spektakularnych wyników. Wymagała czasu i cierpliwości. Dziś jednak możemy powiedzieć, że nasz pomysł na kierunek rozwoju firmy sprawdza się – komentuje wyniki prezes LUG S.A., Ryszard Wtorkowski.

W IV kwartale 2014 roku ponad 52% wartości przychodów zostało wypracowanych na rynkach zagranicznych. W analizowanym okresie udział przychodów generowanych na rynku polskim wyniósł blisko 48% r/r. Takie ukształtowanie przychodów ze sprzedaży w IV kwartale br. wskazuje na wzrost przychodów w kraju o 6,8% r/r i nieznaczny spadek  wartości przychodów r/r w eksporcie (-5,9% r/r.)

– Odczuwamy wyraźny wzrost ilości zamówień, realizujemy coraz bardziej prestiżowe projekty oświetleniowe. Przełożyło się to na bardzo dobre wyniki finansowe – dodaje Ryszard Wtorkowski.

W ujęciu narastającym po czterech kwartałach roku sprzedaż wzrosła o 11,2 %, na wynik ten złożył się 14,4% wzrost przychód z rynku polskiego oraz 8,7% wzrost przychodów realizowanych na rynkach zagranicznych. Podsumowując wyniki po czterech kwartałach 2014 roku, 45,6% przychodów ze sprzedaży stanowią przychody z rynku polskiego, 54,4% – przychody z eksportu.

Wskaźnik EBITDA w IV kwartale 2014 roku osiągnął pułap 2510 tys. zł i był wyższy o 74,96% od EBITDA w IV kwartale 2013 roku. Podsumowanie czterech minionych kwartałów 2014 roku wskazuje na wzrost EBITDA do wartości 7106 tys. zł w porównaniu z poziomem 5 134 tys. zł w analogicznym okresie ub. roku, co stanowi ponad 38% wzrostu.

Wśród najważniejszych wydarzeń planowanych w działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. w roku 2015 wymienić należy zakończenie realizowanego obecnie I etapu budowy bazy kompetencyjno-rozwojowej w Nowym Kisielinie.

– Prace budowlane rozpoczęły się w listopadzie. Budowa nowego zakładu postępuje zgodnie z harmonogramem i wkrótce ponownie zwiększą się nasze moce produkcyjne w zakresie oświetlenia LED. Zwiększy się więc także nasz potencjał do generowania zysków – informuje Ryszard Wtorkowski.

Przyszły rok zapowiada się więc równie obiecująco w obszarze wyników LUG S.A.

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny