Apator upowszechnia standard G3-PLC Alliance

   |    tekst redakcyjny    |   

Apator został członkiem organizacji G3-PLC Alliance z siedzibą w Paryżu, wspierającej upowszechnienie standardu telekomunikacyjnego G3-PLC. To kolejny krok w procesie budowania pozycji grupy Apator jako dostawcy inteligentnych systemów i urządzeń pomiarowych.

Apator jest członkiem trzech stowarzyszeń, wspierających systemy: PRIME, OSGP i G3-PLC. Dysponuje lub będzie w najbliższej przyszłości dysponował licznikami zgodnymi z tymi standardami. Pracuje również nad uzupełnieniem oferty o pozostałe krytyczne elementy systemu, tj. wielosystemowe koncentratory i systemy kolekcji danych (HES).

G3-PLC jest otwartym standardem telekomunikacyjnym zaprojektowanym tak, aby w maksymalnym stopniu zwiększyć pewność i stabilność transmisji danych, uprościć instalację i uruchomienie (plug&play), umożliwić skalowalność rozwiązań dzięki zwiększonej prędkości transmisji danych (setki kb/s). Główne zalety urządzeń pracujących w otwartym standardzie G3- PLC to duża szybkość i efektywność transmisji danych po sieci energetycznej oraz przygotowanie standardu do integracji z wszelkimi urządzeniami automatycznie komunikującymi się pomiędzy sobą (M2M – Machine to Machine), dzięki czemu standard ten jest przygotowany do aplikacji w przyszłych urządzeniach smart grids i ułatwia aplikację całkowicie nowych usług świadczonych m.in. przez internet. Standard G3-PLC jako jeden z niewielu od początku uwzględniał również bezpieczną transmisję danych dzięki zaawansowanej kryptografii AES 128.

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny