Tomasz Habryka

prezes zarządu Elkomtech SA

Od 1 lutego 2015 r. Tomasz Habryka został powołany na stanowisko prezesa zarządu Elkomtech SA.

Tomasz Habryka urodził się w 1972 r. Posiada wykształcenie wyższe techniczne i ekonomiczne. Ukończył studia na Politechnice Śląskiej w Katowicach w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi, kierunek: Zarządzanie i Marketing. Jest również absolwentem studiów podyplomowych:
– menedżerskich opartych na strukturze WE MBA Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
– zarządzania personelem – studium Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Kariera zawodowa:

– od 01.07.2014 r. – członek Zarządu Apator Elkomtech S.A.
– 2014 r. – przewodniczący Rady Nadzorczej Apator Elkomtech S.A.,
– od 2007 r. – członek Zarządu Apator SA,
– w latach 2013 – 2014 – członek Rady Nadzorczej Apator Mining Sp. z o.o.
– w latach 2008 – 2014 – prezes Zarządu Apator GmbH
– w latach 2008 – 2013 – członek Rady Nadzorczej Apator Control Sp. z o.o.
– w latach 2000 – 2007 – prezes Zarządu w spółce Efen Polska Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich,
– w latach 1994 – 2000 – pracował w spółce EL-TEAM w Katowicach zajmując stanowiska:
– vice prezesa zarządu (lata: 1999 – 2000),
– kierownika sprzedaży (w 1998 r.),
– specjalisty ds. celnych i sprzedaży (lata: 1995 – 1998),
– specjalisty ds. celnych (lata: 1994 – 1995),
– w latach 1992 – 1997 – właściciel firmy CREDO Tomasz Habryka.