Kolejne laboratorium już otwarte

   |    tekst redakcyjny    |   

Czwarte laboratorium EduNet w Polsce zostało uroczyście otwarte w Wojskowej Akademii Technicznej.

Jest to kolejna uczelnia w Polsce gdzie studenci mają możliwość kształcenia się na nowoczesnym sprzęcie dostarczonym przez Phoenix Contact.  Dzięki nawiązanej współpracy Phoenix Contact wyposażyła laboratorium, wspólnie opracowała program nauczania jak i również przeszkoliła kadrę uniwersytecka w centrum kompetencyjnym w Niemczech.

EduNet stanowi platformę, która jest wykorzystywana do przekazywania wiedzy pomiędzy uczestniczącymi w projekcie uniwersytetami i firmą Phoenix Contact. Celem jest prowadzenie wspólnych laboratoriów oraz uproszczenie i promocja wymiany studentów i kadry profesorskiej.

– Urządzenia przekazane w ramach EduNet w znaczący sposób rozszerzają zaplecze sprzętowe Laboratorium Zespołu Mechatroniki z zakresu sterowników PLC, wykorzystywane w nauczaniu przyszłych absoklwentów uczelni – powiedział prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński, Dziekan Wydziału.

W uroczystości otwarcia Laboratorium Systemów sterowania w sieci EduNet  wzięli udział przedstawiciele firmy Phoenix Contact, władze uczelni i wykładowcy Wojskowej Akademii Technicznej.

Obecnie Phoenix Contact w ramach projektu EduNet współpracuje z wieloma uczelniami na całym świecie. Wśród krajów, w których EduNet rozpoczął współpracę na uniwersytetach są: Niemcy, Turcja, Węgry, Austria, Chiny, Kanada, Czechy – łącznie 85 członków w 25 krajach.

Na zdjęciu od prawej: dziekan Wydziału – prof. dr hab. inż. Radosław Trębiński, kierownik Katedry Mechatroniki – prof.dr hab. inż. Bogdan Zygmunt, Maciej Merek – prezes Phoenix Contact Sp. z o.o.

 

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny