Zarząd spodziewa się poprawy wyników

   |    tekst redakcyjny    |   

W I kwartale 2015 roku Grupa Apator odnotowała istotny wzrost przychodów ze sprzedaży. Wyższej sprzedaży towarzyszył jednak spadek marż, co pozwoliło na wypracowanie wyniku finansowego na poziomie porównywalnym z wynikiem zrealizowanym w I kwartale 2014 roku. Pomimo, iż wyniki I kwartału 2015 roku są poniżej oczekiwań, zarząd Apator potwierdza, iż nie widzi zagrożeń dla realizacji planu finansowego, dostrzegając realne szanse na pełną realizację prognozy rynkowej.

Do czynników obniżających rentowność w ujęciu skonsolidowanym zaliczyć należy sytuację w obszarze opomiarowania energii elektrycznej. Stosunkowo niewielki udział sprzedaży liczników inteligentnych (Smart City Wrocław) oraz istotny wzrost konkurencji i spadek średnich cen w segmencie liczników komunalnych, przy stosunkowo niewielkim eksporcie, znajdują swoje odzwierciedlenie w spadku marż, trendzie kontynuowanym z lat ubiegłych. Zarząd Apator przygotował i rozpoczął wdrożenie planu prowadzącego do obniżki kosztów i optymalizacji procesów produkcyjnych. Działania te powinny zapewnić realizację planu finansowego w tym obszarze do końca 2015 roku.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na osłabienie marż w sprawozdaniu skonsolidowanym jest sytuacja w obszarze usług teleinformatycznych (Apator Rector). Działania naprawcze, mające na celu zapewnienie terminowej realizacji kontraktów długoterminowych oraz powrót do nowej kontraktacji, są prowadzone od początku 2015 roku. Rok 2015 będzie dla Apator Rector rokiem przejściowym, a zarząd Apator oczekuje, iż spółka powinna istotnie poprawić wyniki finansowe już w 2016 roku.

 

Podsumowanie wyników finansowych 1Q2015:

mln PLN

Zmiana rdr

Przychody 180,9 +17,6%
Zysk brutto na sprzedaż 51,4 +12,3%
EBITDA 27,8 -0,6%
Zysk netto 16,7 -1,0%