Kwartał pod znakiem inwestycji

   |    tekst redakcyjny    |   

W pierwszym kwartale 2015 roku Grupa Kapitałowa LUG S.A. skoncentrowała swoje działania wokół inwestycji. Najbardziej spektakularną jest budowa nowej fabryki komponentów LED. Równolegle od początku roku trwa wdrożenie systemu CRM, a w marcu uruchomiono nowy kanał komunikacji z rynkiem. Wydarzenia te nie przeszkodziły w realizacji wyników finansowych na satysfakcjonującym poziomie.

Zarówno przychody ze sprzedaży jak i zysk netto w I kwartale 2015 roku miały wysoko podniesioną poprzeczkę. Porównywalnym okresem jest dla nich kwartał, podczas którego realizowano duże dostawy dla  ważnej inwestycji, którą było oświetlenie dla drugiej linii Metra w Warszawie. Dodatkowo w I kwartale 2014 roku miała miejsce korekta wyniku za 2013 rok, w wyniku której część przychodów oraz zysku przesunięto na rok 2014. Powodem było przyjęcie metody prezentacji przychodów zgodnie z warunkami międzynarodowych reguł INCOTERMS. Biorąc pod uwagę wyżej wymienione okoliczności, obniżenie przychodów grupy o 9,56% r/r to wynik zgodny z oczekiwaniami.

Przychody ze sprzedaży przyniosły Grupie Kapitałowej LUG S.A. 25 654,48 tys. zł, z czego 57,05% wypracowane zostało na rynkach eksportowych. Przychody z rynku polskiego w strukturze przychodów stanowiły 42,95%.

Grupa Kapitałowa LUG S.A. wypracowała w I kwartale 2015 roku zysk netto na poziomie 439,38 tys. zł. W porównaniu z I kwartałem roku 2014 jest to wynik o 58,16% niższy. Należy jednak pamiętać, że wpływ na niego miała korekta przychodów z 2013 roku. Na wynik finansowy wpłynęła także prowadzona w 2014 roku rozbudowa struktur sprzedaży oraz inwestycje w obszarze Badań i Rozwoju, które stanowią dla firmy jeden ze strategicznych źródeł przewagi konkurencyjnej.

O dobrej kondycji firmy i optymistycznych nastrojach zarządzających świadczą prowadzone inwestycje. Wspomniana już budowa centrum badawczo-rozwojowego z kompleksem hal do produkcji elektroniki w Lubuskim Parku Naukowo-Technicznym przebiega zgodnie z harmonogramem. Wkrótce zakończony zostanie pierwszy etap inwestycji i przeniesiona zostanie tam produkcja oświetlenia LED. Cały projekt kosztować ma 6 mln złotych.

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny