Podwojone zyski Sonela

   |    tekst redakcyjny    |   

Grupa Sonel po I półroczu 2015 roku miała 43,77 mln zł przychodów w stosunku do 23,41 mln zł wypracowanych w analogicznym okresie przed rokiem (wzrost o 87 proc.). Skonsolidowany zysk EBIT wyniósł w badanym okresie 6,4 mln zł, podczas gdy w porównywanym okresie 3,17 mln zł (wzrost o 101 proc.). Grupa Sonel w I półroczu 2015 roku osiągnęła 5,84 mln zł zysku netto vs. 3,03 mln zł w I poł. 2014 roku (wzrost o 92 proc.).

Na taki wzrost przychodów złożyła się sprzedaż montażu podzespołów do podmiotów z grupy Lincoln, która osiągnęła kwotę przeszło 19,66 mln zł, co stanowi 45,4 proc. sprzedaży grupy. Dzięki temu udział produkcji usługowej wzrósł z 15,9 proc. w I półroczu 2014 roku do 46,8 proc. w bieżącym półroczu. Systematyczna realizacja zleceń i znaczące poprawienie wykorzystania zasobów przyczyniło się do poprawy naszej rentowności – twierdzi Krzysztof Wieczorkowski, prezes grupy Sonel.

Warto zauważyć, że istotny poziom sprzedaży zanotowała już spółka indyjska (Sonel Instruments India), która uzyskała 1,97 mln zł sprzedaży i zysku netto na poziomie 108 tysięcy złotych. Drugi podmiot zależny w Grupie, spółka Foxytech, odnotowała stratę w wysokości 228 tysięcy złotych.

– Foxytech jest gotowy do realizacji kontraktów na dostawy liczników. Jak dotąd jednak nie udało się z sukcesem uczestniczyć w przetargach. Aktualnie głównym zadaniem spółki jest zdobycie kontraktu na dostawy. Równolegle prowadzone są usługi w zakresie legalizacji liczników. Poziom sprzedaży jak dotąd nie umożliwia spółce wypracowania dodatnich wyników. Z kolei Sonel Instruments India osiąga poziom sprzedaży pozwalający na wypracowywanie zysków. Spółka prowadzi sprzedaż wyrobów Sonela oraz pośredniczy w sprzedaży innych produktów – tłumaczy Krzysztof Wieczorkowski.

Jak zapowiada się II półrocze w wykonaniu grupy?

– W dalszym ciągu będziemy kontynuować próby rozszerzenia rynków zbytu na inne nowe państwa i intensyfikować sprzedaż na rynkach dotychczasowych. Kolejne lata będą skutkowały wdrażaniem rozwiązań, dla których jednym z kluczowych elementów będzie możliwość lokowania ich w niezmienionej formie na rynku Polski, Europy i w innych obszarach. Planujemy pozyskać w tym celu kolejne środki z programów pomocowych związanych z rozwojem innowacyjności. Liczymy na to, że w drugim półroczu 2015 roku zależny Foxytech zrealizuje dostawy liczników, wygrywając pierwszy przetarg i skutecznie zaistnieje na rynku krajowych dostawców liczników energii – zakłada prezes Wieczorkowski.

www.sonel.pl

Więcej o kondycji firm elektrotechnicznych po I półroczu 2015 r. w nr 9.2015.

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny