Strategiczna transformacja GE nabiera rozmachu

   |    tekst redakcyjny    |   

GE otrzymało 8 września br. informację, iż Komisja Europejska zatwierdziła planowaną sprzedaż działu energetycznego i działu sieci przesyłowych Alstomu. Pozytywną rekomendację odnośnie planowanego przejęcia wystosował także Departament Sprawiedliwości. Decyzje te otwierają drogę do możliwie szybkiego sfinalizowania transakcji w czwartym kwartale bieżącego roku.

Komisja Europejska zatwierdziła transakcję pod warunkiem wywiązania się przez GE i Alstom z dodatkowych zobowiązań. W szczególności, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń organów regulacyjnych, GE sprzeda część Alstomu specjalizującą się w produkcji turbin gazowych wielkiej mocy. Jej nabywcą będzie Ansaldo Energia, wykonawca bloków energetycznych i dostawca powiązanych technologii, który przejmie:
– sprzedaż nowych jednostek GT26 (turbina gazowa klasy F);
– program rozwoju technologii GT36, którego celem jest stworzenie turbiny gazowej klasy H;
– kontrakty na usługi serwisowe dla 34 jednostek GT26. Pozostałe zainstalowane turbiny gazowe Alstomu (około 720 jednostek) przejdą na własność GE;
– dodatkowo, w odpowiedzi na zastrzeżenia Komisji Europejskiej i Departamentu Sprawiedliwości odnośnie możliwego zaburzenia konkurencyjności na rynku usług serwisowych dla turbin gazowych GE, GE sprzeda Power Systems Manufacturing (PSM), firmę Alstomu specjalizującą się w dostarczaniu części zamiennych i usług posprzedażowych dla innego sprzętu OEM. GE otrzyma licencję na własność intelektualną PSM wykorzystywaną przy usługach posprzedażowych dla turbin gazowych, które nie zostały wyprodukowane przez GE.

W kwietniu 2014 roku GE i Alstom osiągnęły porozumienie w sprawie zakupu działu energetycznego oraz działu sieci przesyłowej Alstomu za cenę 12,35 miliarda euro. Biorąc pod uwagę planowane utworzenie joint ventures ogłoszone w czerwcu 2014 roku (w obszarze odnawialnych źródeł energii, sieci przesyłowych i energetyki jądrowej), zmiany w strukturze transakcji, korektę ceny spowodowaną wprowadzeniem wymaganych środków zaradczych, a także dostępne środki pieniężne, spodziewana cena zakupu wyniesie około 8,5 miliarda euro (około 9,5 miliarda dolarów).

Nie zmienia to pozytywnej perspektywy finansowej planowanej transakcji. GE spodziewa się, że w jej wyniku zysk z akcji w roku 2016 wzrośnie o 0,05-0,08 dolara, natomiast już w okresie do roku 2018 wzrost ten wyniesie w granicach 0,15-0,20 dolara. GE przewiduje, że piąty rok przyniesie wysoką stopę zwrotu, a uzyskana synergia spowoduje oszczędności rzędu 3 miliardów dolarów. Pomimo korekt wprowadzanych do pierwotnych założeń transakcji, przesłanki ekonomiczne i strategiczne planowanego przejęcia ogłoszone w kwietniu 2014 roku pozostają w mocy.

Przejęcie działów Alstomu specjalizujących się w technologiach energetycznych oraz rozwiązaniach w obszarze sieci przesyłowych ma wymiar strategiczny i dzięki korzystnemu usytuowaniu geograficznemu zaowocuje większymi korzyściami dla klientów GE oraz nowymi szansami rozwoju. Obejmują one:
– Około 1.500 GW mocy zainstalowanej, wzrost o 50% w stosunku do obecnej mocy zainstalowanej technologii GE;
– jedną z najszerszych i najbardziej wszechstronnych ofert w obszarze odnawialnych źródeł energi;
– zwiększone możliwości w zakresie projektowania elektrowni cieplnych;
– szerszą ofertę w obszarze sieci przesyłowych o znaczeniu i skali, które umożliwiają konkurencję na rynkach globalnych;
– zwiększone i poszerzone zdolności w zakresie finansowania i wykorzystania specjalistycznej wiedzy w realizowaniu projektów energetycznych;
– rozwiązania z zakresu big data i analityki zwiększające wydajność zainstalowanych technologii energetycznych;
– nowe szanse konkurowania o usługi obejmujące inne usługi dla OEM;
– lokalne zasoby i globalny zasięg umożliwiający dotarcie do odbiorców technologii energetycznych w ponad 150 krajach;
– perspektywy dalszego rozwoju dzięki rozwijaniu specjalistycznej wiedzy i technologii w ramach GE Store.

Sojusz z Alstomem jest kolejnym ważnym posunięciem w procesie transformacji GE. Jak dotąd GE wyprzedza harmonogram wyznaczony w związku z wyzbywaniem się aktywów będących częścią GE Capital. Według przewidywań, rozstanie z Synchrony nastąpi jeszcze w tym roku, a zatem zgodnie z pierwotnie nakreślonym planem. Jak dotąd zespół spisuje się znakomicie biorąc pod uwagę fakt, iż ma do czynienia z otoczeniem charakteryzującym się powolnym wzrostem i nieprzewidywalnością. W sprawozdaniu finansowym z drugiego kwartału GE zwiększyło prognozowany roczny zysk operacyjny na akcję w segmencie przemysłowym do 1,13-1,20 dolara i znajduje się na dobrej drodze do zrealizowania tych przewidywań.

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny