Kurs APS Energia wzrósł w debiucie na GPW do rekordowego poziomu 5 zł

   |    tekst redakcyjny    |   

Akcje APS Energia zadebiutowały na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł do rekordowego poziomu 5 zł, czyli ponad 11 proc. powyżej ceny emisyjnej.

Przeniesieniu notowań APS Energii na rynek główny GPW towarzyszyła emisja akcji. Spółka przydzieliła 1,73 mln walorów serii E. Do inwestorów instytucjonalnych trafiło blisko 1,7 mln akcji, a w transzy detalicznej przydzielono 30,999 tys. sztuk.  Cenę emisyjną akcji serii E ustalono na 4,5 zł.  Wpływy z emisji wyniosły około 7,79 mln zł netto. Pozyskane środki spółka przeznaczy na budowę kompleksu biurowo-produkcyjnego w Stanisławowie Pierwszym, co pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych o 150 proc. Poza środkami pozyskanymi z emisji akcji, inwestycja zostanie sfinansowana przy pomocy m.in. kredytów bankowych, instrumentów dłużnych oraz środków wypracowanych z bieżącej działalności operacyjnej.
– Dziś spełnia się nasze marzenie. W tym roku APS Energia świętuje swoje 20-lecie i debiut na GPW jest ukoronowaniem ciężkiej pracy całego zespołu. Chcemy się dalej rozwijać i realizować naszą strategię wzrostu, duży parkiet jest więc dla spółki naturalnym kierunkiem. Sukces emisji akcji serii E pokazał, że inwestorzy rozumieją wizję rozwoju spółki oraz jej zdolność do generowania zysku w kolejnych latach – powiedział Piotr Szewczyk, prezes APS Energia.

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny