Apanet przekroczył milion

   |    tekst redakcyjny    |   

Przy skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży na poziomie 1,01 mln zł, grupa Apanet wypracowała w trzecim kwartale bieżącego roku, ponad 313 tys. zł zysku netto. Zysk operacyjny wyniósł ponad 404 tys. zł netto. To historycznie najlepsze wyniki finansowe spółki. Są one lepsze niż całoroczne wyniki rekordowego dotychczas roku 2012.

– Skokowa poprawa rezultatów to efekt konsekwentnej realizacji planów i rosnącej pozycji firmy na rynku podkreśla Piotr Leszczyński, prezes zarządu Apanet SA.

Również kolejne kwartały zapowiadają się rekordowo. W IV kw. zostaną zaksięgowane wpływy z zakończonego w październiku wdrożenia inteligentnego systemu oświetlenia ulicznego w Bydgoszczy.

To nasz dotychczasowy największy i najbardziej skomplikowany kontrakt. W najbliższych tygodniach chcielibyśmy zorganizować wspólnie z naszymi polskimi i zagranicznymi partnerami we wdrożeniu – takimi jak Orange czy Echelon – konferencję, na której przedstawimy szczegóły wdrożenia – zapowiada Andrzej Lis, wiceprezes zarządu Apanet SA.

W najbliższych miesiącach spółka planuje rozbudować dział sprzedaży krajowej i stworzyć dział sprzedaży zagranicznej, zbudować zespół ds. projektów w formule ESCO oraz poszerzyć dział produkcji i obsługi istniejących instalacji.

Widzimy coraz większe zainteresowanie naszymi produktami ze strony firm zagranicznych. Przeprowadziliśmy już pierwsze pilotażowe wdrożenia m.in. na Łotwie oraz w Hiszpanii i prowadzimy rozmowy w sprawie kilku kolejnych projektów m.in. z partnerami litewskimi, którzy odwiedzają nas w przyszłym miesiącumówi Andrzej Lis.

W listopadzie przedstawiciele Apanetu wezmą udział w misji gospodarczej do Chile.

Apanet zamierza zaangażować się inne obszary biznesowe np. fotowoltaikę czy produkcję opraw przemysłowych.

Spółka Apanet od 2003 roku zajmuje się projektowaniem i produkcją nowoczesnych mikroprocesorowych urządzeń sterujących oraz całych systemów automatyki i sterowania. Od 2010 roku – wraz z powołaniem do życia spółki Apanet Green System – działa w branży kontroli zużycia mediów, specjalizując się w inteligentnych systemach zarządzania oświetleniem ulicznym.
Od 2013 roku Grupa Kapitałowa Apanet realizuje zaawansowane projekty od poziomu koncepcji do samej produkcji, co pozwoliło jej osiągnąć pozycję jednego z największych producentów urządzeń działających w technologii LonWorks w Europie Środkowo-Wschodniej. Funkcjonujący w strukturze Grupy Dział Badań i Rozwoju umożliwia zastosowanie w systemach własnej produkcji nowoczesne rozwiązania ze świata elektroniki oparte na ideach „Smart Grid” i „Smart City”. Akcje Apanetu notowane są na NewConnect  od 17 lipca 2014 roku.

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny