Trzeci kwartał zgodnie z oczekiwaniami

   |    tekst redakcyjny    |   

III kwartał br. przyniósł 7% r/r wzrost przychodów grupy ES-SYSTEM do poziomu 50,2 mln zł. Narastająco sprzedaż w I-III kwartale wyniosła 132,4 mln zł, co oznacza 9% wzrost r/r. Zysk brutto ze sprzedaży w III kwartale wyniósł 19,7 mln zł, co przekłada się na wzrost o 8% r/r. Narastająco grupa wypracowała 50,3 mln zł zysku brutto na sprzedaży, tj. 9% wzrostu r/r. We wrześniu br. produkcja urządzeń elektrycznych wzrosła o 5,7% r/r.

III kwartał br. przyniósł wzrost sprzedaży krajowej o 7,4% r/r do poziomu 42 mln zł. Narastająco sprzedaż w kraju wyniosła 109 mln zł, tj. 7,7% wzrostu r/r. Wzrost sprzedaży w kraju to pochodna, m.in. ożywienia w segmencie architektonicznym – 18,1% r/r wzrostu w III kwartale wobec 8,8% wzrostu w całym 2014 r. O 27,8% r/r zwiększyła się w III kwartale również sprzedaż oświetlenia przemysłowego.

Zgodnie ze strategią, kolejny kwartał z rzędu, dynamicznie rośnie sprzedaż oświetlenia w technologii LED. W okresie I-III kwartał 2015 r. oświetlenie LED na rynku krajowym zwiększyło swój udział w sprzedaży i osiągnęło poziom 44,1% wobec 27,6% udziałów sprzedaży krajowej w sprzedaży w okresie I-III kwartał 2014 r. Wartość całkowitej sprzedaży rozwiązań w technologii LED po 3 kwartałach 2015 r. stanowiła 46,9% całkowitych przychodów ze sprzedaży; dla porównania, ten sam udział w roku ubiegłym wyniósł 28,4%.

Od początku roku spółka wprowadziła ponad 1,5 tys. nowych rozwiązań w oparciu o LED-y.

W III kwartale 2015 r. sprzedaż zagraniczna zanotowała wzrost o 4,8% r/r do poziomu 7,9 mln zł. Narastająco sprzedaż zagraniczna wyniosła 23,3 mln zł, tj. 18% wzrostu r/r. W tym okresie największe wzrosty – o 57% zanotowano na rynku OVEC (kraje zamorskie i Skandynawia) oraz w regionie DACH obejmującym Niemcy, Austrię i Szwajcarię, gdzie osiągnięto 47% wzrost sprzedaży. Spadek sprzedaży nastąpił jedynie na rynkach wschodnich (Rosja, Ukraina), o 29% – pochodna utrzymującego się zastoju w regionie.

W III kwartale br. największy, bo 22,1% udział w sprzedaży zagranicznej miał rynek szwedzki, czeski (8,8%) oraz niemiecki (8,5%). Wysoki udział w strukturze sprzedaży utrzymują Zjednoczone Emiraty Arabskie i Kuwejt – 7,2%.

W III kwartale br. sprzedaż rozwiązań LED wzrosła o 105% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego i narastająco osiągnęła 61% udział w całości sprzedaży zagranicznej w I-III kwartale 2015 r. wobec 33% w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Zobacz raport ES-System za III kwartał 2015

 

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny