Rafał Gulka

prezes zarządu RELPOL SA

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, MBA Executive Program oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zajmuje stanowisko prezesa zarządu RELPOL SA od maja 2010 roku. Przejął zarządzanie spółką, gdy jej kondycja nie była najlepsza. Już po roku wyniki finansowe zaczęły się poprawiać.

Pozytywne wskaźniki finansowe zostały osiągnięte dzięki silnemu obniżeniu kosztów produkcji, rozwojowi bazy klientów krajowych i zagranicznych oraz powiększeniu oferty produktowej.

W branży elektrotechnicznej spółka działa od ponad 55 lat. Produkuje przekaźniki elektromagnetyczne.

Menadżer Roku Branży Elektrotechnicznej 2014 w kategorii Producent