Rośnie portfolio innowacyjnych produktów

   |    tekst redakcyjny    |   

O ponad 54% wzrosły przychody firmy Alumast w trzecim kwartale bieżącego roku. Zysk ze sprzedaży   zwiększył się o 434 tys. zł i wyniósł narastająco na koniec września 616 tys. zł. Dobre wyniki to efekt restrukturyzacji finansowej i odbudowy kapitału obrotowego.

Istotnym elementem sprzedaży Alumastu stały się innowacyjne produkty kompozytowe. Duży wpływ na sprzedaż w III kwartale miały pierwsze zamówienia słupów kompozytowych z Litwy i Łotwy.  Dużym zainteresowaniem cieszą się również kompozytowe żerdzie energetyczne i przyczepy serwisowe przeznaczone dla energetyki zawodowej, dystrybuowane przez spółkę zależną Energy Composites. Przyczepa serwisowa usprawniająca prace przy budowie i remontach sieci energetycznych, po raz pierwszy została zaprezentowana na tegorocznych Międzynarodowych Targach Energetyczne ENERGETAB.

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny