Apator chce wrócić do wyników z 2014 r.

   |    tekst redakcyjny    |   

Rok 2015 był trudny rok dla spółek grupy kapitałowej Apator. Wyniki finansowe są poniżej oczekiwań zarządu. Jak wynika z raportu spółki, prognoza finansowa na rok 2015 została zrealizowana tylko w części dotyczącej przychodów ze sprzedaży (PLN 790 mln +/-10%). Apator nie zrealizował natomiast celu wyniku netto, którego realizacja jest o 19% niższa od celu prognozy (PLN 80 mln). Na tę sytuację wpływ miała niższa niż oczekiwano sprzedaż w listopadzie i grudniu, a przede wszystkim niższa niż oczekiwano rentowność tej sprzedaży, spowodowana m.in. przesunięciem sprzedaży licencji na rok 2016 i dociążeniem spółek grupy kapitałowej kosztami zamykanego roku obrotowego.

 

 

Prognoza wyników 2016 roku zakłada:

– wzrost przychodów ze sprzedaży o 10,5%, do poziomu 850 mln zł.

– całkowity skonsolidowany zysk netto – 80 mln zł.

Naszym podstawowym celem na rok 2016 jest odbudowa wyników finansowych grupy kapitałowej Apator do poziomu z 2014 roku. Prognoza wynika wprost z przyjętego planu finansowego, a jej realizacja zależy przede wszystkim od ostatecznego terminu zamknięcia i rozliczenia istotnych kontraktów przez Apator Rector oraz tempa redukcji jej kosztów przewidzianej na II/III kwartał br. – powiedział Piotr Nowak, CFO Apator S.A.

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny