Kable bezhalogenowe firmy nkt cables

   |    tekst redakcyjny    |    Przegląd kabli bezhalogenowych (1 MB)

NOPOVIC® N2XH 0,6/1KV

Jak powszechnie wiadomo głównymi czynnikami przy wyborze przewodów i kabli bezhalogenowych są bezpieczeństwo oraz dbałość o środowisko. W przypadku wystąpienia pożaru przewody i kable NOPOVICR nie uwalniają korozyjnych gazów, charakteryzują się także bardzo niską emisją dymu i gazów, co w efekcie ułatwia ewakuację i znacznie poprawia warunki ratowania osób uwięzionych w pożarach.

W efekcie stosowanie przewodów i kabli dostarczanych przez nkt cables gwarantuje większe bezpieczeństwo ludzi oraz wyposażenia przy jednoczesnym ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko (biura, fabryki, szpitale i inne miejsca użyteczności publicznej). Kable N2XH są zaliczane do grupy kabli nierozprzestrzeniających płomienia oraz niewydzielających szkodliwych substancji w warunkach pożaru. Własności z tego zakresu są potwierdzone pozytywnymi wynikami symulacyjnych badań laboratoryjnych.

Przegląd kabli bezhalogenowych ukazał się w nr 1.2016.

Zobacz cały wpis