Produkcja w Polsce daje nam przewagę

   |    tekst redakcyjny    |   

W nr 6/2016 można przeczytać o fabryce ETI w Pułtusku. Na pytania redakcji odpowiada Bostjan Leban, prezes ETI Polam Sp. z o.o.

Jakie miejsce w koncernie ETI zajmuje fabryka w Polsce?

Fabryka w Polsce stanowi istotną część biznesu Grupy Kapitałowej ETI. Zajmujemy drugie po firmie macierzystej (ETI d.d. z siedzibą w Słowenii) miejsce pod względem wolumenu produkcji. Roczne skonsolidowane przychody grupy ETI sięgają 100 mln euro, z czego udział polskiej spółki wynosi ok. 20 proc. Przed kilku laty firma ETI Polam została obdarzona ogromnym zaufaniem z uwagi na wielki potencjał i procesy optymalizacji, jakie w niej przeprowadzaliśmy, co zaowocowało powierzaniem nam coraz większych ilości produktów do wytwarzania. Jest to efekt trwających w Grupie ETI procesów unifikacji i koncentracji produkcji na poszczególnych lokacjach firm z naszej Grupy. W wyniku tych procesów staliśmy się jedynym dostawcą niektórych produktów na potrzeby Grupy Kapitałowej ETI. (…)

Więcej w nr 6/2016