Koniec procesu rekrutacyjnego na stanowisko prezesa Apatora

prezes zarządu Apator SA

30 czerwca 2016 r. zakończony został proces rekrutacyjny na stanowisko prezesa zarządu Apator SA. Funkcję tę w latach 2016-2019 pełnił będzie nadal Andrzej Szostak.

Andrzej Szostak złożył 25 lutego 2016 r. pisemne oświadczenie o rezygnacji z kandydowania do zarządu na następną kadencję. Jednak Rada Nadzorcza zwróciła się ponownie do niego o przedstawienie propozycji działań na lata 2016-2019. Przygotowany przez Andrzeja Szostaka plan pracy zarządu Apator SA najlepiej pasował do realizacji strategii Grupy Apator.

Andrzej Szostak jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoły Głównej Handlowej) w Warszawie. W latach 1989–1999 był prezesem spółki Access, która pomagała wejść do Polski międzynarodowej grupie doradczej Rotschild, a potem stała się jej częścią. W latach 1999-2007 Andrzej Szostak prezesował w Rotschild Polska. Następnie pracował jako dyrektor w funduszu inwestycyjnym 3i, gdzie odpowiadał za przejęcia spółek z Europy Środkowo-Wschodniej.

Na stanowisko prezesa zarządu Apator SA został powołany po raz pierwszy 25 czerwca 2013 r.

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny