Znacząca poprawa w 2. kwartale

   |    tekst redakcyjny    |   
LUG_II KWARTAL_2016

Drugi kwartał 2016 roku przyniósł Grupie Kapitałowej LUG S.A. odbicie, dzięki któremu po słabszym I kwartale roku zrealizowała przyjęte cele biznesowe oraz zneutralizowała wpływ wyników za I kwartał na wyniki w całym 2016 roku.

– Znaczący wzrost przychodów w II kwartale 2016 roku to efekt bardzo dobrego kwartału w naszym wykonaniu. Zrealizowaliśmy projekty oświetleniowe, które w I kwartale br. uległy przesunięciu, co osłabiło wyniki pierwszych trzech miesięcy roku. Przychody ze sprzedaży w II kwartale 2016 roku osiągnęły najwyższy poziom w historii firmy, a przekroczenie własnych granic jeszcze bardziej zmotywowało nas do działania – komentuje Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG S.A.

Tak istotny wzrost przychodów ze sprzedaży to w głównej mierze zasługa dynamiki przychodów ze sprzedaży eksportowej, która wzrosła o 21,44%. Przychody realizowane w kraju dodatkowo wzmocniły tendencję wzrostową, osiągając dynamikę na poziomie 3,45%.

Wzrosty zostały odnotowane we wszystkich miesiącach II kwartału, lecz szczególnie silne ich oddziaływanie na wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. było widoczne w czerwcu br., gdy wypracowano rekordowy w historii firmy poziom miesięcznych przychodów ze sprzedaży i zysku netto.

– Oceniamy, że tendencje wzrostowe mogą mieć charakter długofalowy i utrzymać się w kolejnych miesiącach, czego potwierdzeniem są bardzo dobre wyniki w lipcu z dwucyfrową dynamiką przychodów zarówno w kraju, jak i w eksporcie – wyjaśnia Ryszard Wtorkowski.

W ujęciu półrocznym, bardzo dobry wynik II kwartału został zneutralizowany przez słabszy wynik I kwartału. W związku z czym w całym I półroczu 2016 roku przychody ze sprzedaży wyniosły 53 186,29 tys. zł i były o 0,15% niższe niż w I półroczu 2015 roku, gdy wyniosły 53 264,30 tys. zł.

Zysk netto w II kwartale 2016 roku wzrósł r/r o ponad 24%, osiągając poziom 1 250,88 tys. zł, co pozwoliło wyrównać stratę netto z I kwartału i ostatecznie w całym I półroczu 2016 roku osiągnąć poziom 523,14 tys. zł zysku netto.

W II kwartale 2016 roku Grupa Kapitałowa LUG S.A. skupiała się na pozyskiwaniu nowych obiecujących projektów oświetleniowych oraz uruchomieniu projektów zmierzających do usprawnienia wybranych procesów wewnątrz organizacji.

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny