Przewody ognioodporne

   |    tekst redakcyjny    |    Technokabel (279 KB)

Przeznaczone są do zasilania instalacji w obiektach  o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych  w celu zapewnienie dopływu energii  elektrycznej do urządzeń, których działanie  jest niezbędne podczas pożaru oraz jego gaszenia.  Przewody nie rozprzestrzeniają płomienia,  emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane  gazy są nietoksyczne i niekorozyjne. Przewody  zalecane są do instalacji oświetlenia awaryjnego,  w systemach: oddymiana, alarmowych, sygnalizacyjnych,  kontrolnych oraz dźwiękowych systemach  ostrzegawczych (DSO), a także innych  urządzeniach przeciwpożarowych, których działanie  przewidziane jest w warunkach pożaru.

 

 

Przegląd przewodów instalacyjnych ukazał się  w nr 9.2016.