Krzysztof Folta

Krzysztof Folta otrzymał tytuł Menadżer Roku Branży Elektrotechnicznej 2015
prezes zarządu TIM SA

Krzysztof Folta został powołany w dniu 17.05.2016 r. na ponowną kadencję na prezesa zarządu TIM SA. Z wykształcenia jest magistrem inżynierem elektrykiem – ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, kierunek: Elektrotechnika, specjalność: Metrologia Elektryczna.

Krzysztof Folta pełni funkcję prezesa zarządu TIM SA nieprzerwanie od dnia 15 czerwca 1995 r.

Krzysztof Folta ukończył również szereg kursów i szkoleń menedżerskich w tym m.in we Wrocławskiej Szkole Zarządzania kurs – Przygotowanie do pełnienia funkcji menadżerskich oraz w Kanadyjskim Instytucie Zarządzania – Program „Management” 2000”.

Pełni także następujące funkcje:

– przewodniczący Rady Nadzorczej Rotopino. PL SA z siedzibą w Bydgoszczy,

– przewodniczący Rady Nadzorczej EL-IT SA z siedzibą w Warszawie,

– przewodniczący Rady Nadzorczej 3LP SA z siedzibą w Siechnicach,

– przewodniczący Rady Nadzorczej Elektrotim SA z siedzibą we Wrocławiu.

 

Otrzymał tytuł Menadżer Roku Branży Elektrycznej 2015 w kategorii Hurtownia.