Handel internetowy napędza TIM

   |    Tomasz Charążka    |   

W dniu 24 listopada br. w Warszawie odbyła się konferencja prasowa firmy TIM SA, na której prezes Krzysztof Folta przedstawił wyniki finansowe spółki za III kwartał oraz perspektywy jej rozwoju.

W III kwartale br. obroty TIM-u wyniosły prawie 162 mln zł (wzrost o 13,4 proc. r/r), a wrzesień br. okazał się najlepszym miesiącem w niemal 30-letniej historii firmy (58,5 mln zł – wzrost o 13 proc. r/r). W tym okresie spółka utrzymała wysoką dynamikę sprzedaży, choć z powodu spowolnienia w branży budowlanej niższą niż w pierwszych sześciu miesiącach br., kiedy wyniosła 20 proc.

Mimo trudnego otoczenia TIM SA osiągnął w III kwartale dodatnie wyniki na sprzedaży (421 tys. zł), działalności operacyjnej (114 tys. zł) i wyniki brutto (45 tys. zł).

Przychody ze sprzedaży w październiku br. były na podobnym poziomie co rok wcześniej i wyniosły 53,5 mln zł (-1,1 proc. r/r). Kanał e-commerce przyniósł w październiku br. 38,1 mln zł (+0,9 proc. r/r), zaś przez całe 10 miesięcy br. – ponad 356 mln zł, co oznacza wzrost o 23 proc. r/r. Po 10 miesiącach br. obroty TIM SA przekroczyły 0,5 mld zł.

E-handel

Wyniki po III kwartale br. potwierdzają, że e-handel w znacznym stopniu pozwolił spółce odstroić się od złej sytuacji na rynku budownictwa. Udział sprzedaży online od 1 stycznia do 30 września br. wyniósł 70,3 proc. (w analogicznym okresie ub.r. – 65,6 proc.). Przychody z kanału e-commerce cechowała w tym okresie także znacznie wyższa dynamika niż ogółu sprzedaży – 26,1 proc. wobec 17,5 proc.

– Nie jesteśmy już przyczepą dołączoną do wielkiej budowlanej ciężarówki, choć nasze drogi nadal się przecinają. Jednocześnie wjechaliśmy na zupełnie nowe szlaki, które wymagają od nas dużej czujności i szybkiego adaptowania się do zmian – mówi Krzysztof Folta, prezes TIM SA.

100 dostawców

TIM SA posiada najszerszą ofertę produktową w Polsce. W ciągu trzech kwartałów br. liczba indeksów magazynowych spółki wzrosła o 22 proc. r/r i wynosiła 72 339. Sprzedaż produktów stale utrzymywanych w magazynie w tym okresie wzrosła o 27 proc. r/r i wyniosła 59 726 indeksów. TIM SA współpracuje z blisko 100 dostawcami kwalifikowanymi (magazynowymi), którzy dostarczają pełne spektrum produktów. W efekcie tego, jeżeli jakiegoś produktu nie ma w TIM-ie, nie ma go też nigdzie indziej w kraju.

Spółka logistyczna

Od 1 lipca br. konsolidowane są wyniki 3LP SA – nowej spółki TIM SA, do której wydzielono działalność logistyczną TIM-u. W III kwartale 3LP SA zanotowała 1,52 mln zł straty na działalności operacyjnej, co przełożyło się na 1,35 mln zł straty z działalności operacyjnej całej GK TIM. Ponieważ 3LP przejęło cały majątek związany z dotychczasowym Centrum Logistycznym TIM SA, a w konsekwencji duży udział w amortyzacji (1,07 mln zł w III kwartale), strata 3LP na poziomie EBITDA za miniony kwartał wynosi 449 tys. zł. Prezes Folta zapowiedział, że w I kwartale 2017 r. wyniki 3LP SA na poziomie EBITDA powinny być już dodatnie.

Mimo spadku marży wskutek sytuacji rynkowej oraz utworzenia nowej spółki 3LP SA, wynik na sprzedaży całej GK TIM był w III kwartale dodatni i wyniósł 190 tys. zł.

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny