Wyłączniki instalacyjne Bemko

   |    tekst redakcyjny    |    Bemko (128 KB)
bemko

Firma oferuje wyłączniki 1-fazowe 230 V oraz 3-fazowe 400 V, do prądów znamionowych maks. 63 A i prądów wyłączalnych 6 kA, o charakterystykach czasowo-prądowych B (szybki) i C (zwłoczny). Wyłączniki B mają wyzwalacz przeciążeniowy ustawiony na 1-, 13-1-, 45-krotności prądu znamionowego, a zwarciowy na 3- do 5-krotności. Wyłączniki o charakterystyce C wyłączają prąd zwarciowy, gdy osiągnie wartość 5- do 10-krotności prądu znamionowego. Wyłączniki instalacyjne występują w odmianach 1- i 3-biegunowych. Wielobiegunowe obciążone jednobiegunowo przy pracy od stanu zimnego powinny zadziałać w czasie umownym przy przeciążeniu: – 1,1 umownego prądu zadziałania w przypadku wyłączników dwubiegunowych, – 1,2 umownego prądu zadziałania w przypadku wyłączników 3- i 4-biegunowych. Czas umowny jest równy 1 godz. dla wyłączników o prądzie do 63 A: – umowny prąd niezadziałania Int jest równy 1,13 prądu znamionowego wyzwalacza przeciążeniowego, – umowny prąd zadziałania It jest równy 1,45 prądu znamionowego wyzwalacza przeciążeniowego. Wyłączniki instalacyjne przystosowane są do wielokrotnego zadziałania, a czułość ich zadziałania jest większa niż powszechnie stosowanych wkładek topikowych.

Więcej

Przegląd wyłączniki nadprądowe ukazał się  w nr 11.2016.