Nadprądowy ETIMAT 10

   |    Tomasz Charążka    |    ETIMAT 10 (103 KB)
ETI

Na przedniej części wyłącznika znajdują się dane techniczne. Oprócz symbolu fabrycznego podane są: charakterystyka i zdolność przetrzymywania prądów zwarciowych (np. B 40), znamionowa zdolność do wyłączania prądów zwarciowych, klasa ograniczenia prądu zwarcia (III, tj. najwyższa), informacja o położeniu styków wewnętrznych wyłącznika (I – załączone, 0 – rozłączone), polskie i międzynarodowe certyfikaty jakości. ETI Polam oferuje również wyzwalacz wzrostowy DA ETIMAT 10, który po zespoleniu z wyłącznikiem ETIMAT 10 służy do zdalnego wyłączania wyłącznika (rozwiązanie często stosowane w rozdzielnicach wyłączania przeciwpożarowego). W przypadku wyłączników wielobiegunowych (wielofazowych) poszczególne moduły są ze sobą sprzęgnięte mechanicznie zarówno przez wewnętrzny mechanizm wyzwalacza, jak i zewnętrzną dźwignię przełączającą. Ponadto konstrukcja wyłączników wielobiegunowych z biegunem neutralnym (1p+N, 3p+N) stanowi gwarancję, że przy załączaniu wyłącznika biegun neutralny nie zostanie załączony później niż bieguny fazowe, natomiast przy wyłączaniu nie zostanie rozłączony wcześniej od biegunów fazowych.

Więcej

 

 

 

Przegląd wyłączniki nadprądowe ukazał się  w nr 11.2016.