Dyrektywa Ecodesign

   |    Tomasz Charążka    |   
Danfoss_dyrektywa_Ecodesign

Co to jest Ecodesign i czy jesteś na nią przygotowany? Firma Danfoss Drives wyjaśnia, jakie ważne kryteria doboru napędu elektrycznego zaleca dyrektywa Ecodesign.

Co to jest dyrektywa Ecodesign?

Dyrektywa Ecodesign to zbiór przepisów określających wymagania dotyczące wszystkich produktów związanych z energią w sektorach prywatnym, komercyjnym i przemysłowym w całej Europie. Pełna nazwa przepisu brzmi: dyrektywa ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektowania dla produktów związanych z energią (ErP) 2009/125/WE.

Jakie są wymagania Ecodesign?

Większość silników elektrycznych musi spełniać wymogi klasy IE3 pod względem minimalnej sprawności energetycznej. Alternatywnie można używać silnika klasy IE2 z przetwornicą częstotliwości. Takie silniki IE2 są oznaczone etykietą informującą, że należy obowiązkowo używać ich z przetwornicą częstotliwości. Szczegółowy harmonogram wprowadzania norm sprawności energetycznej (MEPS) pokazuje tabela.

Więcej w nr 12/2016

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny