Efektywne energetyczne i goniofotometryczne pomiary opraw LED

   |    Tomasz Charążka    |   
Konica_Minolta

Szybkie i precyzyjne sporządzanie raportów z badań w ramach dyrektywy ErP dla urządzeń LED oraz ekonomicznych pomiarów goniofotometrycznych według międzynarodowych standardów umożliwiają Instrument Systems – odpowiednie systemy pomiaru światła.

W odniesieniu do przyszłych efektywnych energetycznie rozwiązań świetlnych w budynkach można stosować goniofotometry lub radiometry spektralne Instrument Systems w różnych aplikacjach do precyzyjnej i szybkiej kontroli modułów LED o różnej wielkości. Podczas gdy LGS 350 może mierzyć badane przedmioty o wielkości do 70 cm i maksymalnej wadze 8 kg, większy LGS 1000 umożliwia zastosowanie do przedmiotów o wielkości do 2 m i maksymalnej wadze 50 kg. Jednostki goniometru mogą być łączone odpowiednio do zadań roboczych z radiometrem spektralnym, fotometrem i innymi środkami pomiarowymi. Płytka próbna na ramieniu przechylnym umożliwia mechaniczne i elektryczne, wszechstronne i właściwe dla danego klienta adaptowanie badanych przedmiotów. Poniżej przedstawiamy dwa goniofotometry z akcesoriami pomiarowymi, oprogramowanie pomiarowe oraz istotne informacje dotyczące metod pomiarowych.

Więcej w numerze 12/2016

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny