Sprzedaż technologii energetycznej

   |    Tomasz Charążka    |   
Alumast sprzedał Energy Composites technologię mobilnej linii zasilającej

Za 1,2 mln zł firma Alumast sprzedała jednej ze swoich spółek zależnych – Energy Composites – technologię mobilnej linii zasilającej/ serwisowej. Transakcję sprzedaży zawarto w dniu 31 grudnia 2016 r.

Na technologię składa się m.in. know-how, prawo do zgłoszenia patentowego krajowego i międzynarodowego dla wynalazku P-415303, informacje na temat dostawców komponentów oraz rynków sprzedaży.

Mobilna linia zasilająca/ serwisowa jest produktem do zastosowania przede wszystkim w branży energetycznej, w ramach której działa Energy Composites. Przeniesienie technologii jest elementem strategii Grupy Kapitałowej, której celem jest jasny podział obszarów działania spółek Alumast i Energy Composites.

Alumast w kolejnych latach będzie wzmacniał pozycję na rynku słupów oświetleniowych i masztów flagowych, a Energy Composites skupi uwagę na rynku energetycznym.

Alumast SA jest spółką wiodącą w grupie kapitałowej, w której skład wchodzą: niemiecka spółka Alumast GmbH, rosyjska Alumast RU, SWE Sp. z o.o., Energy Composites Sp. z o.o. Udziały i ogólna liczba głosów Alumastu w spółkach zależnych: 90 proc. w Energy Composites Sp. z o.o., 52 proc. w SWE Sp. z o.o., 100 proc. w Alumast GmbH, 100 proc. w Alumast RU.

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny