Zmiany w spółce Radpol

Nowy-prezes-Radpola

W dniu 7 lutego br. decyzją zarządu spółki Radpol Marcin Kowalczyk został odwołany ze stanowiska prezesa spółki. Fotel prezesa Marcin Kowalczyk piastował od 11 kwietnia 2016 r., a od 2009 r. był związany ze spółką Radpol jako członek rady nadzorczej.

Pełnienie obowiązków prezesa rada nadzorcza powierzyła Annie Kułach.

Anna Kułach jest absolwentką Akademii Ekonomicznej. Posiada tytuł biegłego rewidenta oraz kwalifikacje ACCA. Od maja 2015 do marca 2016 r. pracowała w PKP Cargotabor, najpierw na stanowisku dyrektora zarządzającego ds. finansów, później jako członek zarządu. Anna Kułach zajmowała się̨ zarządzaniem i nadzorem w obszarach finansów, zakupów oraz IT. Była również zaangażowana w procesy restrukturyzacyjne oraz budowanie i realizację strategii spółek PKP Cargotabor i GK PKP CARGO. W latach 2013–2015 była starszym konsultantem w firmie doradczej Interim Management Polska. W tym okresie była też członkiem rady nadzorczej spółki Chochołowskie Termy. W latach 2011–2013 pracowała w firmie Wójcik Fashion jako główny kontroler i dyrektor finansowy, a w latach 2003–2011 w Ernst & Young.

Zmiany nastąpiły również w radzie nadzorczej spółki Radpol. Nowym przewodniczącym rady został Piotr Ciżkowicz, jego zastępcą – Jerzy Markiewicz, a sekretarzem – Andrzej Kasperka.

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny