Kamil Kulma o zarządzaniu w hurtowni ASAJ

Asaj ma nowego dyrektora zarządzającego

Czy przewiduje Pan zmiany we współpracy z dotychczasowymi dostawcami ASAJ?

Tak jak wspominałem, mamy świadomość roli dystrybutora w łańcuchu dostaw. Zarówno ten fakt, jak i skorygowane cele strategiczne znajdą swoje odbicie we współpracy z producentami. Chcemy być dla dostawców poważnym partnerem biznesowym, wnosić wartość w proces sprzedaży oraz dostaw produktów na rynek. Tymi wartościami są, niewątpliwie: dostępność i szerokość oferty, możliwość dotarcia do wielu segmentów rynkowych, w tym rynków rozdrobnionych, obsługa rynku, zarówno w kanale tradycyjnym, e-commerce, jak i w kanale zintegrowanym, specjalistyczna wiedza, doradztwo, dedykowana logistyka transportowa i wiele innych. Jestem przekonany, że tworzenie kolejnych wartości i podnoszenie ich jakości jest drogą do wzmacniania naszej roli jako dystrybutora w procesie sprzedaży, zarówno w oczach producentów, jak i klientów. Jednocześnie mam świadomość, że istnieją dostawcy, którzy w swoim modelu biznesowym nie zakładają, czy też nie widzą korzyści w roli pośrednika lub widzą tę rolę jedynie w okresach zwiększonej koniunktury.

Najbliższe plany będą wymagały wspólnej pracy z dostawcami w zakresie prezentacji produktów, danych technicznych, specjalistycznych szkoleń asortymentowych, pomocy w budowie optymalnej oferty…

Rozmowa z Kamilem Kulmą, dyrektorem zarządzającym ASAJ, w nr 4/2017.

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny