O ile wzrośnie Grodno?

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
Grodno planuje wzrost

Wraz z raportem kwartalnym Grodno zaprezentowało strategię rozwoju Grupy do 2020 r. Zgodnie z przyjętymi założeniami zarząd zakłada rozwój w tempie 20% rocznie (w warunkach wzrostu branży budowlano-montażowej o co najmniej 5% w skali roku), jednocześnie wypracowując dodatnie, stabilne wynik finansowe.

Jako główne kierunku rozwoju, przedstawione zostały m. in. rozbudowa sieci dystrybucji (w oparciu o akwizycje, udział w nowych spółkach zależnych, franczyzę oraz oddziały własne), rozwój asortymentu (m.in. w obszarze LED, fotowoltaiki, elektronarzędzi, HVAC, marki własnej, a także nowoczesnych rozwiązań z zakresu automatyki i przetwarzania danych).

Duży nacisk zarząd planuje położyć na rozwój kompleksowych specjalistycznych usług, umożliwiający towarzyszenie klientom na każdym etapie realizacji projektów instalacyjnych i budowlanych.

Naszą misją jest dostarczanie kompleksowych i unikalnych rozwiązań budynkowych w oparciu o bogaty know-how i wieloletnie doświadczenie. Realizacja kolejnych założeń strategii pozwoli na dalszą ewolucję Grodna z tradycyjnego modelu handlowego w kierunku własnego – indywidualnego modelu usługowo-handlowo-inżynieryjnego, skupionego na kompleksowości oferowanych rozwiązań. Proces ten zachodzi już dłuższego czasu, będziemy dalej podążać tą drogą – mówi Andrzej Jurczak, prezes Grodno SA.

Jako jeden z celów strategicznych, zarząd Grodna zakłada wejście spółki do grona trzech największych podmiotów w branży do 2020 r.

Skonsolidowane przychody Grupy Grodno, uwzględniające dane spółki BARGO przejętej w lutym br., za I kw. roku obrotowego 2017/18 (kwiecień-czerwiec), wyniosły 91 851 tys. zł, czyli o 26% więcej rdr. Jednocześnie Grupa wykazała wzrost pozycji wynikowych – zysk operacyjny wyniósł 952 tys. zł (+25% rdr), EBITDA 1 902 tys. zł (+18% rdr), natomiast zysk netto 447 tys. zł (+10% rdr).

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny

 

[ssba-buttons]