Grupa LUG ma spółkę technologiczną

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  
park maszynowy LUG

LUG S.A. i Toka Burzyński Guzowski Sp. j., utworzyli nowy podmiot wzmacniający potencjał grupy LUG w obszarze rozwoju nowych technologii oświetleniowych. Partnerstwo pozwoli na szybszy rozwój i realizację założeń strategicznych Grupy Kapitałowej.

Dokument podpisano 9 września br.  w Zielonej Górze. Następstwem porozumienia jest powstanie nowej spółki technologicznej BIOT Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze. Nowy podmiot jest jednostką zależną wobec LUG, 51 proc. udziałów w nowej spółce obejmie LUG S.A., a pozostałe  49 proc. – Toka Burzyński Guzowski Sp. j.

 

 

Fot. Park maszynowy LUG

Spółka powstała, aby uzupełnić portfolio usług Grupy Kapitałowej LUG. Głównym obszarem działalności nowego podmiotu będzie prowadzenie badań i stymulowanie rozwoju w obszarze nowych technologii oświetleniowych. Współpraca obu udziałowców pozwoli na pełne wykorzystanie ich potencjału tj. know how posiadanego przez Toka Burzyński Guzowski Sp. j. oraz kapitału i rynku do komercjalizacji przyszłych technologii zapewnionego przez LUG S.A. Stanowisko prezesa zarządu  BIOT Sp. z o.o. obejmie Kamil Burzyński z Toka Burzyński Guzowski Sp.j., natomiast wiceprezesem zarządu zostanie Wojciech Lewandowski, reprezentujący LUG S.A.

Wspólne przedsięwzięcie jest kolejnym krokiem do urealnienia wyznaczonych w czerwcu strategicznych kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej LUG. Naszym celem jest zapewnienie światowej jakości rozwiązań w obszarze zarządzania światłem.  Liczę, że działania spółki BIOT Sp. z o.o. skupione wokół poszukiwania synergii oświetlenia i najnowszych technologii pozwolą nam na pełne wykorzystanie potencjału obu partnerów tj. LUG i Toka. –  mówi Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG S.A.

 

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny

 

[ssba-buttons]