Piotr Pracki

Piotr Pracki

Piotr Pracki został kierownikiem Zakładu Techniki Świetlnej, jednostki naukowo- dydaktycznej Instytutu Elektroenergetyki, działającej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.

Piotr Pracki ma tytuł doktora habilitowanego. Specjalizuje się w technice oświetlania wnętrz. Zajmuje się tematyką kreowania otoczenia świetlnego i jego oddziaływania na użytkowników oraz efektywnością energetyczną oświetlenia.

Pełni także funkcję przewodniczącego Polskiego Komitetu Oświetleniowego SEP.

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny