Mirosław Klepacki

Mirosław Klepacki prezes Apator
prezes zarządu Apator SA

Andrzej Szostak złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu – dyrektora generalnego Apator SA. Z dniem 16 listopada 2017 r. nowym prezesem został Mirosław Klepacki.

Mirosław Klepacki posiada obywatelstwo polskie oraz niemieckie. W związku z powyższym posiada duże doświadczenie i znajomość rynku niemieckiego.

Mirosław Klepacki jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z Apator SA związany jest od 1996 r. W początkowym okresie odpowiedzialny był za rozwój eksportu. Od 2010 r. pełnił funkcję dyrektora ds. Aparatury Łączeniowej a od 2011 roku również prokurenta spółki Apator SA.

Ponadto w latach 2006 – 2017 pełnił funkcję prezesa zarządu spółki Apator GmbH z siedzibą w Niemczech. Natomiast od lutego 2017 r. pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Apator Control sp. z o.o.

Mirosław Klepacki posiada obywatelstwo polskie oraz niemieckie.

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny