Czwarta linia produkcyjna

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  

ES-SYSTEM planuje czwartą linię w zakładzie produkcyjnym w Dobczycach pod Krakowem – powiedział Rafał Gawrylak, prezes spółki w rozmowie z Rynkiem Elektrycznym. – Inwestycja ma zostać uruchomiona pod koniec roku.  Będzie to produkcja modułów ledowych do wykorzystania w oprawach marki ES-SYSTEM.

Inwestycja jest konieczna ze względu na wzrastającą sprzedaż oświetlenia LED. Jak czytamy w raporcie firmy opublikowanym 15 listopada 2017 r. sprzedaż rozwiązań w technologii LED po trzech kwartałach 2017 r. stanowiła 70,2% całkowitych przychodów ze sprzedaży spółki, tj. 95,5 mln zł, wobec 61,2% udziału, tj. 78,2 mln zł w I-III kwartałach 2016 r. Narastająco Grupa zanotowała wzrost udziału w sprzedaży produktów LED w kraju do 69,5% z 58% w analogicznym okresie ubiegłego roku. Procentowy udział sprzedaży produktów LED w eksporcie spadł do 72,9% z 74,4% w analogicznym okresie 2016 r. Pomimo spadku udziału nastąpił wartościowy wzrost sprzedaży opraw LED o 22% r/r.

Prezes podkreśla, że kolejne inwestycje są niezbędne do dalszego dynamicznego rozwoju spółki. W ciągu następnych lat zakład w Dobczycach będzie systematycznie modernizowany.

ES-SYSTEM od zawsze stawia na innowacyjność. Jako lider rynku profesjonalnego oświetlenia inwestujemy w najnowsze rozwiązania technologiczne, które przekładają się na jakość naszych produktów – podkreśla Rafał Gawrylak, prezes ES-SYSTEM. – Wdrażane w zakładzie w Dobczycach rozwiązania technologiczne, pozwalają lepiej odpowiadać na zmieniające się potrzeby rynkowe. To także możliwość szybszej realizacji innowacyjnych projektów oświetleniowych w oparciu o oprawy „Made in Dobczyce”.

Przychody ze sprzedaży Grupy zrealizowane w III kwartale br. ukształtowały się na podobnym poziomie r/r i wyniosły 43,8 mln zł, pochodna stabilnego wyniku sprzedaży krajowej. Narastająco przychody Grupy wzrosły o 6,5% r/r do poziomu 136 mln zł. Marża wyrażona w procentach na sprzedaży ogółem w trzech kwartałach 2017 r. wyniosła 37,8% i była wyższa niż w analogicznym okresie 2016 r. o 0,6 p.p. r/r.

W III kwartale 2017 r. sprzedaż krajowa Grupy ES-SYSTEM ukształtowała się na analogicznym poziomie r/r i wyniosła 35,9 mln zł. Narastająco przychody ze sprzedaży w kraju wyniosły 104,9 mln zł, tj. 3,6% wzrostu r/r, pochodna dynamicznych wzrostów w I pół. br.

W ujęciu segmentowym w III kwartale br. oświetlenie architektoniczne zanotowało wzrost sprzedaży o 6% r/r, co jest pochodną realizacji kilku kluczowych projektów. Jedną z największych realizacji tego segmentu było oświetlenie kompleksu biurowego galerii Wroclavia we Wrocławiu. Narastająco segment ten wrósł o 5,2% r/r. W oświetleniu zewnętrznym w omawianym okresie nastąpił wzrost sprzedaży o 4,9% r/r, co jest efektem rosnącego popytu na oświetlenie iluminacyjne. Jedną z najbardziej efektownych realizacji ES-SYSTEM w tym segmencie jest Rondo Wiatraczna w Warszawie. Od początku roku segment ten wzrósł o 14,9% r/r. W związku z przesunięciem realizacji projektów na koniec 2017 r., w oświetleniu przemysłowym w III kwartale 2017 r. sprzedaż spadła o 5,9% r/r i o 0,6% r/r w ciągu 9 miesięcy br. W oświetleniu awaryjnym w III kwartale br. sprzedaż spadła o 12,2% r/r, a narastająco wzrosła o 0,7% r/r. W segmencie sterowania w III kwartale sprzedaż wzrosła o 123,6% r/r, a od stycznia do września 2017 r. nastąpił jej wzrost o 38% r/r, wynikający ze zwiększonego zainteresowania projektowaniem i realizacją instalacji dla złożonych rozwiązań „smart lighting”, których efekt można oglądać między innymi w galerii Wroclavia, Galerii Północnej oraz w apartamentowcu Cosmopolitan w Warszawie.

Sprzedaż zagraniczna w III kwartale br. ukształtowała się na poziomie 7,9 mln zł, tj. spadek o 7,2% r/r. Narastająco sprzedaż wyniosła 31,1 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 18% w porównaniu do analogicznego okresu 2016 r. Sprzedaż eksportowa w I-III kwartale br. stanowiła 22,8% całości sprzedaży, podczas gdy w analogicznym okresie 2016 r. było to 20,7%.

W 2017 roku umocniliśmy swoją pozycję na rynku Unii Europejskiej, gdzie sprzedaż ukształtowała się na poziomie 19,3 mln zł, co oznacza 5% wzrost r/r. Największy procentowy wzrost – 68% r/r do poziomu 6,8 mln zł odnotowaliśmy w sprzedaży do Azji i na Bliski Wschód. Jest to pochodna realizacji kilku dużych projektów pozyskanych dzięki m.in. uczestnictwu w targach oświetleniowych w 2016 roku – mówi prezes ES-SYSTEM.

W ujęciu segmentowym, struktura sprzedaży za granicą pokazuje silną pozycję ES-SYSTEM w architekturze oraz w segmentach oświetlenia awaryjnego i sterowania, gdzie spółka odnotowała dynamiczne wzrosty w III kwartale 2017 r.

Zysk operacyjny w III kwartale 2017 r. wyniósł 0,4 mln zł. Narastająco Grupa odnotowała 4,6 mln zł EBIT, pochodna wyższej marży na sprzedaży, wobec 0,95 mln zł w analogicznym okresie 2016 r. Marża EBIT na koniec września br. wyniosła 3,4%. Wynik na pozostałej działalności operacyjnej, narastająco po trzech kwartałach wyniósł 0,2 mln zł, wobec straty w wysokości 1,7 mln zł w 2016 r. Pozytywny wynik na pozostałej działalności operacyjnej to m.in.: efekt rozwiązania rezerw na należności oraz niższych odpisów na zapasy i należności.

Narastająco Grupa w I-III kwartale br. zanotowała zysk netto w wysokości 4,8 mln zł, wobec 1,3 mln zł zysku w analogicznym okresie 2016 r.

Pozytywne perspektywy branży potwierdza bieżący portfel zleceń Grupy powyżej portfela z analogicznego okresu ubiegłego roku. W oparciu o sprzedaż trzech kwartałów 2017 r., perspektywy rynku oraz poziom zamówień i założenia sprzedaży, Zarząd ma nadzieję, że IV kwartał br. przyniesie potwierdzenie dobrej koniunktury w branży, co pozwoli na utrzymanie wzrostowego trendu sprzedaży spółki w całym 2017 r.

Przychody z kraju w IV kwartale br. będą zależne od tempa realizacji projektów w ostatnich miesiącach roku. Zarząd nie wyklucza przesunięć projektów na kolejny rok. Spółka zakłada dalszy rozwój na rynku krajowym w dotychczasowych segmentach działalności. Jednocześnie pod koniec 2017 r. planowane jest wprowadzenie nowej kolekcji „Urban Style” wyróżniającej się wzornictwem uzupełnionym o elementy sterowania.

Za granicą ES-SYSTEM ma nadzieję na utrzymanie pozytywnego trendu wzrostowego w całym 2017 r.

W br. zarząd jest w trakcie realizacji inwestycji, które powinny przełożyć się na poprawę sytuacji konkurencyjnej spółki w kraju i za granicą. Capex w I-III kwartale br. wyniósł 2,3 mln zł. W IV kwartale br. w planach są kolejne inwestycje.

W III kwartale 2017 r. spółka zakończyła lub kontynuowała realizację w Polsce m.in.:
– Galeria handlowa Metropolia – Gdańsk
– Hala produkcyjna oraz zaplecze biurowe, fabryka mebli Forte – Suwałki
– Hala produkcyjna Velux – Gniezno
– Osiedle Młody Grunwald – Poznań
– Hala produkcyjna Impex Metal S.A. – Konin
– Galeria handlowa Północna – Warszawa
– Galeria handlowa Arkadia, modernizacja – Warszawa
– Kompleks biurowy Artico – Warszawa
– Magazyn logistyczny Spedimex – Łódź
– Kompleks biurowy Crosspoint III etap – Łódź
– Kompleks biurowy przy galerii Wroclavia – Wrocław
– Hala magazynowa Makro – Mirków
– Centrum logistyczne fabryki Lear – Tychy

 

W III kwartale 2017 r. spółka zakończyła lub kontynuowała realizację za granicą m.in.:
– Europa Passage, galeria – Hamburg, Niemcy
– Löhr-Center, galeria – Koblencja, Niemcy
– Amette, kompleks szkolny – Saint Denis, Francja
– Thales, siedziba firmy, biurowiec – Paryż, Francja
– Accare, szkoła – Grooningen, Holandia
– Centrum sportowe – Lipawa, Łotwa
– New Giza Sporting Club – Egipt
– DFAT Office – Yangoon, Myanmar (Birma)
– GTG, biuro – Banja Lucka, Bośnia i Hercegowina
– Saveplant DOO Kula, hala magazynowa – Belgrad, Serbia
– Neregelia, hala magazynowa – Belgrad, Serbia
– Health Centers – Nikisic, Kolasin and Adrijevica, Czarnogóra

Europa Passage, galeria – Hamburg, Niemcy

Zaprenumeruj Rynek Elektryczny

 

 

 

[ssba-buttons]