Połączenie spółek elektroinstalacyjnych

tekst redakcyjny

tekst redakcyjny

  |  

ELEKTROTIM S.A. zamierza połączyć się ze spółką MAWILUX S.A. Połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej Mawilux na spółkę przejmującą Elektrotim, zgodnie z ustaleniami przyjętymi w planie połączenia z dnia 29 grudnia 2017 r.  Podjęcie uchwały o połączeniu planowane jest na dzień 30 stycznia 2018 r.

MAWILUX S.A. jest dostawcą i wykonawcą oferującym rozwiązania w zakresie infrastruktury, bezpieczeństwa i ochrony. Oferuje kompleksowe rozwiązania zaczynając od wykonania projektów, realizacji dostaw, wykonania prac budowlano montażowych, uruchomienia na obsłudze gwarancyjnej i pogwarancyjnej kończąc.

ELEKTROTIM S.A. wykonuje instalacje i sieci elektryczne oraz elektroenergetyczne, systemy automatyki dla budownictwa, przemysłu i energetyki. Spółka oferuje szeroki zakres produktów, które wymagają zarówno kompetencji technicznych jak i organizacyjnych. Produkty, które dostarcza powstają w oparciu o własne prace badawczo-rozwojowe oraz w wyniku ciągłej wymiany poglądów między pracownikami a klientami.

Obie spółki należą do Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. W skład Grupy wchodzą:

   • ELEKTROTIM S.A.
   • MAWILUX S.A.
   • PROCOM SYSTEM S.A.
   • ZEUS S.A.
   • ELTRAKO SP. Z O.O.
   • OSTOYA – DataSystem Sp. z o.o.

 

[ssba-buttons]